5 Eksenli İşleme Merkezleri

5 eksenli işleme merkezlerinin çok sayıda türü vardır. En yaygın 5 eksenli işleme merkezi tipi beşik tipi denen, eğilebilir tip döner tablaya haiz modeldir. Bu tip 5 eksenli işleme merkezi tezgahları öncelikle döner tablasının çap ölçüsüne göre sınıflanır.

5 eksenli işleme merkezlerinde boyuna, enine, dikey doğrusal eksen hareketleri yanısıra tablanın dönme ve eğilme eksenleri mevcuttur. Bu 5 eksenin hepsinin aynı anda hareket edebilmesi özelliğine 5 eksen aynı anda interpolasyona girebiliyor denir. Bu işlem için pahalı özel tip kontrol üniteleri gerekmektedir.

Bazı 5 eksenli işleme merkezlerinde 4 eksen aynı anda hareket eder, 5.eksen bu 4 eksen durduğunda hareket eder, bu tip 5 eksenli işleme merkezlerine 5 yüzde işleme tezgahı ya da 4+1 eksenli işleme merkezi denmektedir.

YDPM YIDA CNC EV-860 5AX 5-Eksenli CNC Dik İşleme Merkezleri